Nieuws 

UPDATE 01/01/2021

HET LOKET IS VANAF HEDEN ENKEL OPEN OP AFSPRAAK EN DIT ZOLANG DE VERSTRENGDE MAATREGELEN VAN TOEPASSING ZIJN.

AFSPRAAK MAKEN? 016/229726 of info@vwbm.be 

Informatiebundel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Wij hebben beslist om onze dienstverlening aan te passen. We blijven onze huurders en kandidaat-huurders helpen, maar zoveel mogelijk vanop een veilige afstand. Daarom treffen we de nodige voorzorgsmaatregelen zodat we op een veilige manier operationeel kunnen blijven.

 

Ben je huurder?

Medewerker Waarvoor kan je terecht 

 deborah.haesaerts@vwbm.be

(Herent,Boutersem,Wijgmaal)

jan.de.haes@vwbm.be

(Haacht,Tremelo,Begijnendijk)

 huurachterstallen, plaatsbeschrijving, sociale zaken
 katty.vancuyck@vwbm.be  nieuwe verhuringen, bezoek huurpanden, kostenafrekening, huurwaarborg, huurprijs, opvolging technische zaken
 onthaal@vwbm.be  meldingen technische zaken, verhuis (inschrijving andere woning)

Of bel ons op tel. 016/22.97.26

 

Ben je kandidaat-huurder?

 • Wens je je in te inschrijven?

Stuur dan het inschrijvingsformulier door via e-mail naar onthaal@vwbm.be of stuur het via de post. Onze medewerker Klara De Blezer doet het nodige.

 • Heb je vragen?

Mail dan naar onthaal@vwbm.be of bel 016/22.97.26.

 • Wens je een afspraak?

Mail dan naar onthaal@vwbm.be of bel 016/22.97.26.

Het onthaal is vanaf 01/07/2020 opnieuw open voor dringende zaken.

 • Vanaf 01/07/2020 zal het onthaal geopend zijn op de normale openingsuren.
 • Gelieve enkel langs te komen voor zaken dewelke je niet telefonisch, per mail, via meldingsformulier op website … (zoals technische pannes, plaats op kandidatenlijst …) kan vragen of melden.
 • Ben je ziek? Kom dan niet! We helpen je ook niet verder als je ziek lijkt. Dat is voor ieders veiligheid.
 • Respecteer de volgende veiligheidsmaatregelen:
 • Maximum 1 persoon per bezoek toegestaan – indien er al iemand in het kantoor
 • aanwezig is, gelieve dan buiten te wachten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Ontsmet je handen wanneer je binnenkomt met de daartoe voorziene handgel.
 • Onze medewerker doet dat ook.
 • Moet je iets afgeven, leg het dan neer, wij nemen het daarna wel vast.
 • Voor betalingen: Er wordt GEEN cash geld aanvaard.
 • Respecteer een afstand van ongeveer 1,5 meter (dat is een dubbele armlengte).
 • Zorg steeds dat je je eigen stylo bij je hebt om eventueel een document te
 • ondertekenen                                             

Huisbezoek door sociale of technische dienst, plaatsbeschrijvingen …

Er worden indien vereist opnieuw niet-dringende plaatsbezoeken uitgevoerd rekening houdend met de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

Voorafgaand contact met de huurder om een afspraak te maken en de nodige veiligheidsmaatregelen te melden (oa al dan niet ziekte bewoner, mondmasker verplicht, max 2 externen/ruimte, eigen balpen …). Hierbij wordt duidelijk geïnformeerd of een bewoner in het pand ziek is. Indien dit het geval is wordt er géén plaatsbezoek gedaan.

Word je alsnog ziek, verwittig ons op voorhand: het bezoek kan dan niet doorgaan.

Onze medewerker vraagt op het moment zelf ook nog eens of er geen enkele bewoner ziek is. Is dat zo of twijfelt onze medewerker, dan gaat zij/hij niet binnen.

 • Er worden geen handen geschud.
 • Maximum 2 externe personen per ruimte, dus 1 persoon van Volkswoningbouw + 2 anderen. Meer personen dienen zich naar een andere ruimte te begeven.
 • Mondmasker verplicht voor alle aanwezigen. Ieder voorziet één voor zichzelf.
 • Personeel Volkswoningbouw draagt zoveel als mogelijk handschoenen.
 • Hou altijd afstand: minstens 1,5 meter (dubbele armlengte).
 • Raak onze medewerker niet aan.
 • Moet je de plaatsbeschrijving tekenen, gebruik dan een eigen stylo.
 • Papieren documenten worden na bezoek eventueel nagestuurd per mail.

Technische controle of herstelling door aannemer

 • Er worden opnieuw ook niet dringende herstellingen uitgevoerd, conform de opgelegde richtlijnen bouw.
 • Telefonisch contact met de huurder om een afspraak te maken. Hierbij wordt er duidelijk geïnformeerd of er een bewoner in het pand ziek is. Indien dit het geval is wordt er géén plaatsbezoek gedaan.
 • Word je alsnog ziek, verwittig onze aannemer/medewerker op voorhand om onnodige verplaatsingskosten ten jullie laste te vermijden: bezoek kan dan niet doorgaan.
 • Onze aannemer vraagt op het moment zelf ook nog eens of er geen bewoner ziek is. Is dat zo of twijfelt onze medewerker, dan gaat zij/hij niet binnen. Vermijd dit om onnodige kosten ten jullie laste te vermijden.
 • Bij aankomst van de technieker ontsmet hij zijn handen met alcoholgel – of maakt gebruik van het aanwezig sanitair om zijn handen te wassen met eigen zeep.
 • Er mag slechts één technieker per interventie zijn.
 • De technieker draagt tijdens zijn interventie een mondmasker en handschoenen.
 • De technieker voert zijn interventie uit. Tijdens deze werken moet de huurder in een andere ruimte verblijven om de social distancing te waarborgen.
 • De verplaatsing in de circulatie (hal/gang) moet door zowel de technieker als de huurder beperkt blijven om de veilige afstand van 1,5 meter (dubbele armlengte) te waarborgen.
 • Mondmasker verplicht voor alle aanwezigen, dus ook voor huurder. Ieder voorziet één voor zichzelf.
 • Raak onze technicus niet aan. 
 • Bij vertrek van de technieker ontsmet hij zijn handen met alcoholgel – of maakt gebruik van het aanwezig sanitair om zijn handen te wassen met eigen zeep.
 • Moet je de werkbon tekenen, gebruik dan een eigen stylo.

Vergaderingen

Alle niet dringende vergaderingen met externe partners worden tijdelijk geannuleerd en zoveel mogelijk van op afstand gehouden, we brengen iedereen hiervan persoonlijk op de hoogte.

INKOMENSVERMINDERING DOOR DE CORONACRISIS

Jouw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

 • Stuur ons een attest van de RVA, jouw werkgever of jouw uitbetalingsinstelling waaruit blijkt dat je op 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden corona)' bent. Dit moet een attest zijn van de laatste maand.
 • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.
 • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

Wat doen wij?

Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Blijf er niet mee zitten. Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

 

VANAF 01/01/2020 IS ER EEN AANGEPAST INTERN HUURREGLEMENT: Lees het volledige intern huurreglement (pdf - 958 kB)

Addendum aan het intern huurreglement: Tussentijdse actualisatie in 2020 - Ben je al ingeschreven als kandidaat-huurder: Hou de brievenbus dan goed in de gaten!