Buitenzijde van de woning

Draadafsluiting - tuinpoortje

Onderhoud en schoonmaak

Smeer de sloten regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk.

 • Met smeren wordt 'met een vettige stof bestrijken' bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met een frafiet, kaarsvet, olie , siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, telfonspray of witte olie.
 • Zorg dat er geen planten door of in de afsluiting grooiene

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het hang- en sluitwerk gaan niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door een fout van de huurder  De huurder
De afsluiting, de platen of het tuinpoortje zijn losgekomen  De huurder
De afsluitdraad of de platen zijn kapot of weg door een fout van de huurder  De huurder
De afsluiting is verroest, verrot of versleten  Verhuurder
Het tuinpoortje is versleten  Verhuurder
De tuinmuur staat scheef of is gebarsten waardoor de tuinpoort hapert  Verhuurder

Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht:

 • Met hang- en sluitwerk wordt bedoeld al het materiaal dat wordt gebruikt om deuren en ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen De Term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers, veren, pompen,..
 Verhuurder
De afsluitdraad of de platen zijn kapot of weg door overmacht.  Verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstllingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Hang geen voorwerpen aan de afsluitdraad
 • Haal nooit een afsluiting tussen twee gebouwen weg 

 

Voortuin

Onderhoud

 • Voorkom dat buitenkranen, waterbekkens, fonteinen,.. bevriezen. Sluit de buitenkraan af en laat ze leeglopen in de winter
 • Plant planten en struiken minsens een halve meter van de afsluiting. Bomen moeten op 2 meter van de afsluiting staan. Zorg ervoor de dat de begroeiing niet over de perceelgrens hangt of groeit.
 • Begraaf of verzamel geen afval in de tuin
 • Herinrichting van de tuin plaatsen terrasverharding, tuinhuisje, siervijver, windbeschutting of extra afsluitwanden) is alleen toegelaten als u hiervoor een schriftelijk akkoord kreeg van de verhuurder

Nuttige onderhoudstips

 • De overwinterde planten zullen vanaf april weer gaan groeien, dus u kunt ze snoeien. Knotwilgen kunnen tot half maart teruggesnoeid worden. Hagen zoals Liguster, Leylandii en Taxus kunt u snoeien. Klimrozen en klimop kunnen flink teruggesnoeid worden. Ook coniferen worden best voor midden juni licht gesnoeid. Uitgebloeide bloemen en dorre delen van vaste beplanting kunt u afknippen met een heggenschaar om de overige bloemen langer te laten bloeien.
 • Probeer ongedierte in de tuin te voorkomen door bv. afval te bewaren in afsluitbare afvalcontainers
 • Controleer af en toe het gazon op kale of zieke plekken. Kale plekken kunt u eenvoudig opnieuw inzaaien. Om gele plekken te voorkomen moet u gevallen bladeren regelmatig verwijderen van het gazon.
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De bomen of struikenzijn niet gesnoeid volgens de regels van de kunst. Snoei bomen, struiken, planen en hagen elk jaar. Houd de haag lager dan 1.80 meter.  De huurder
het gras is niet gemaaid Maai het gras regelmatig in de lente en de zomer  De huurder
Er is te veel onkruid, dood gras of mos aanwezig  De huurder
Buitenkranen, waterbekkens, fonteinen, .. zijn bevroren  De huurder
De hoge bomen of struiken, die niet bereikbaar zijn voor de huurder, zijn net gesnoeid volgens de regels van de kunst. De verhuurder

        Opgelet !

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Verwijder geen bomen of planten zonder toestemming van de verhuurder
 • Leg geen verhardingen aan in de voor- of achtertuin
 • Parkeer geen caravan of auto in de voor- of achtertuin
 • Verwittig de verhuurder bij ernstige wateroverlast in de tuin.

 

Tuinhuis en carport

Onderhoud en schoonmaak

 • Smeer de sloten en de scharnieren regelmatig. Dit voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk.
 • Zorg voor voldoende verluchting in het tuinhuis. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)
 • Maak het tuinhuis of de carport regelmatig schoon.
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het hang- en sluitwerk gaan niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door een fout van de huurder  De huurder
De deur van het tuinhuis hapert door een fout of slecht onderhoud van de huurder  De huurder
De dakplaten van het tuinhuis of de carport komen los. De verhuurder
Het dak lekt De verhuurder
Het houtwerk is verrot De verhuurder
Het hang- en sluitwerk (bv. de klink van het tuinhuis) is kapot of weg door overmacht De verhuurder
De deur van het tuinhuis hapert door overmacht De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstllingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Bouw geen tuinhuizen

 

Gevel

Onderhoud en schoonmaak

 • Controleer af en toe de gevel op barsten, scheuren, blazen, kale plekken of vochtige plekken. De huurder moet de verhuurder verwittigen als er schade is aan het schilderwerk dat wijst op een onderliggend probleem zoals vocht. Het is belangrijk om beginnende scheurtjes, blaasjes en barsten snel door de verhuurder te laten repareren om verdere schade door vochtschade te voorkomen.
 • Controleer af en toe de houten gevel op scheuren, kale plekken of barsten. Als de houten delen niet goed zijn bevestigd kan er water achter het hout lopen, met houtrot tot gevolg. Ook kunnen er krommingen in de delen ontstaan door temperatuurverschillen. Controleer ook of de houten panelen bol zijn gaan staan. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bv. water in de constructie of temperatuurverschillen.
 • Controleer af en toe het metsel- en voegwerk van de gevels. Gaten en scheuren in het metsel- en voegwerk zijn plekken waar ongedierte en water naar binnen kunnen komen. Scheurvorming in de gevel kan ook duiden op een constructiefout. Mosen algengroei kan het metselwerk ernstig aantasten. Daardoor kan het loskomen en uiteindelijk uitvallen, wat de staat van de woning niet ten goede komt. Mos- en algen zijn dus zo snel mogelijk te verwijderen
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de gevel beschadigd De huurder
De gevel is beschadigd door overmacht De verhuurder
Het schilderwerk is versleten De vehuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • U mag geen gaten maken in de gevel.
 • U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
 • U mag de gevel niet zelf schilderen.
 • U mag het gevelrooster niet schilderen of afplakken.
 • Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Neem daarvoor contact op met de gemeente of uw verhuurder.

 

Dorpels, tabletten en vesterbanken

Onderhoud en schoonmaak

 • Schuur regelmatig de dorpels en tabletten aan de buitenzijde
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heet de dorpel, het tablet of de vensterbank beschadigt (bv. door er tegen te stoten of te overbelasten) De huurder
Door de huurder is de dorpel, het tablet of de vensterbank losgekomen of gebroken De huurder
Er zit vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels of tabletten De huurder
Er is schade aan de dorpel, het tablet of de vensterbank door overmacht. De verhuurder
De dorpel komt los of is gebroken door overmacht (vb. door spanning) De verhuurder
De dorpel, het tablet of de vensterbank is versleten De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten.
 • U mag niet in dorpels en tabletten boren, schroeven, zagen of er een nagel in slaan.
 • U mag dorpels en tabletten niet schilderen of bekleden.

 

Balkon en terras

Onderhoud en schoonmaak

 • l Maak regelmatig de leuningen en het traliewerk van elk balkon schoon.
 • Voorkom dat de afvoer verstopt. 
 • Schuur regelmatig het balkon.
 • Laat uw huisdier nooit zijn behoefte doen op het balkon.
 • Boor geen gaten in de vloer van het balkon.
 • Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig heeft. Neem hiervoor daarvoor contact op met de gemeente of uw verhuurder

Nuttige onderhoudstips

 • Controleer af en toe de regenwaterafvoer van het balkon. De afvoerputjes moeten regenwater vlot laten weglopen. Als die verstopt raken kan er water op het balkon blijven staan waardoor het na een regenbui via het balkon naar binnen kan lopen.
 • Controleer af en toe of er geen roest voorkomt en bekijk ook de staat van de balkonvloer en het schilderwerk.
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder zijn er stukken van het beton of de tegels losgekomen of gebarsten De huurder
Door de huurder zijn er onderdelen van de leuning of de tralies kapot of weg De huurder
De huurder heeft het balkon of het terras beschadigd De huurder
De huurder heeft het flas van de leuning gebroken De huurder
De huurder heeft de afvoer van het balkon of het terras laten verstoppen De huurder
Er zijn stukken van het beton of de tegels losgekomen of gebarsten door overmacht (vb. de vrieskou De verhuurder
Het balkon of het terras is kapot door overmacht De verhuurder
Er is een structureel probleem met de afvoer De verhuurder
De leuning of de tralies zijn aan vervanging toe De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw

 

Oprit - paden terras

Onderhoud

 • Voorkom dat de afvoer verstopt
 • Schuur regelmatig opritten en paden
 • Rijd nooit met auto's of motoren over paden die daar niet voor dienen. Die paden zijn niet sterk genoeg. Zo ontstaan verzakkingen.
 • De stoep en het terras moet u altijd goed begaanbaar en veilig houden. Het ruimen van sneeuw en ijs is verplicht.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Door de huurder liggen de tegels los, zijn ze kapot of liggen ze scheef.  De huurder
Er zijn vlekken van olie of dergelijke op de tegels  De huurder
Er is onkruid tussen de tegels  De huurder
Er ligt sneeuw op het voetpad voor het gebouw  De huurder
Er ligt afval De huurder
De huurder heeft de afvoer van de oprit of het pad laten verstoppen De huurder
De tegels zijn los, kapot of liggen scheef door overmacht (bv. een bouwkundige fout, een verzakking,...) De verhuurder
De helling ligt verkeerd waardoor het water de verkeerde kant uit stroomt De verhuurder
Het voegwerk komt los De verhuurder
Er zijn putten, barsten of breuken in het asfalt De verhuurder
Er is een structureel probleem met de afvoer De verhuurder
De tegels zijn versleten  

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwitte de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Verzakkingen in bestrating kunnen duiden op een lek in de riolering of in een waterleiding.

 

Brievenbus

Onderhoud

Smeer de hengsels en sloten van de brievenbus regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de brievenbus beschadigd  De huurder
De sleutel is verloren. Vervang de sleutel bij verlies  De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder  De huurder
De Huurder heft het hang- en sluitwerk beschadigd  De huurder
De brievenbus, de klep of het deurtje zijn kapot of weg door overmacht De verhuurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht (de term omvat sleutels, cilinders, sloten, scharnieren, raam- en deurkrukken, deurpompen, hendels, trekkers,veren, pompen,..) De verhuurder
De brievenbus is versleten of verroest. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Als de brievenbus werd beschadigd door een derde, doe dan een aangifte bij de politie en bezorg de verhuurder het pv-nummer.

 

Ramen

Glas

Onderhoud

 • Maak de ramen aan binnen- en buitenkant regelmatig schoon. Maak de ramen na de schoonmaakbeurt goed droog.
 • Verlucht de woning dagelijks. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de badkamer. Zo voorkomt u condens (= vocht op de ramen en schimmel op muren of plafonds).

Nuttige onderhoudstips

 • Vermijd thermische glasbreuk door het glas zoveel mogelijk af te schermen van het zonlicht (bv. door de gordijnen altijd voor het volledige glasblad te plaatsen, door  meubels of voorwerpen niet vlak bij het raam te plaatsen, door geen stickers of posters op het raam te kleven,…).
 • Controleer af en toe de kitvoegen van de beglazing. Een goede kitvoeg voorkomt regenwater tussen het kozijn en de beglazing.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het glas gebroken (bv. door er tegen te stoten, door dichtslaande of openstaande ramen, door stoten van een huisdier, …). Vervang gebroken glas.  De huurder
Er ontbreekt stopverf of silicone. Vervang ontbrekende stopverf of silicone.  De huurder
Er is condens (= vocht) aan de binnenkant van de ramen.  De huurder
Er zit damp of stof tussen het dubbel of drievoudig glas.  De verhuurder
Het glas is gebroken door overmacht (bv. door een verkeerde plaatsing, door uitzetting van de muur of zetting van het gebouw, door stormschade,…). De verhuurder
Het glas is versleten De verhuurder
Er is condens (= vocht) tussen het dubbel of drievoudig glas. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwitte de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Verzakkingen in bestrating kunnen duiden op een lek in de riolering of in een waterleiding.

 

Raamkader

Onderhoud

 • Maak regelmatig de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik daarvoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen.
 • Houd de verluchtingsroosters of -systemen vrij.
 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren, de hengsels en de sloten regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Werk de schrammen bij op het raamkader.
 • Maak de ramen en het hout van de dakvlakramen regelmatig schoon.
 • Zorg voor voldoende verluchting. Zo voorkomt u condens (vocht op de ramen en schimmel op de muren)
 • Wrijf de condens aan de binnenzijde van dakvensters in slaapkamers en badkamers regelmatig droog.
 • Beits, olie of schilder een houten dakvlakraam in overleg met de verhuurder.

Nuttige onderhoudstips

 • Maak af en toe de sponningen (als u de deur of het raam sluit, dan valt het in de sponning) schoon. Daar hoopt het vuil zich op.
 • Zorg ervoor dat er geen water tussen de onderdorpels en de draaiende delen achter kan blijven. Zo vermijdt u versnelde verrotting van de raamstijlen en verbindingen.

Herstelling

 • Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
  De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd.  De huurder
  De huurder heeft het raamkader beschadigd.  De huurder
  Het raam klemt door een fout of slecht onderhoud van de huurder.  De huurder
  De afdichtingsrubbers aan de buitenzijde of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door een fout van de huurder.  De verhuurder
  Er is schimmelvorming op de silicone. De verhuurder
  Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
  Het raamkader is gebroken of weg door overmacht. De verhuurder
  De afdichtingsrubbers aan de buitenzijde of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door overmacht. De verhuurder
  Het raam kan niet open want het is dicht geschilderd door de verhuurder. De verhuurder
  Er zijn geen afvoergaatjes. De verhuurder
  Het raam klemt door overmacht. De verhuurder
  Het hang- en sluitwerk, het raamkader of het rubber is versleten (bv. het schilderwerk van ramen bladert af). De verhuurder
  Het raamkader is verrot. De verhuurder

  Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Schilder nooit aluminium- of kunststoframen (plastic, glasal). Maak ze enkel schoon met water of een niet bijtend schoonmaakmiddel.
 • Maak geen gaten in de raamkaders.
 • Hang de gordijnen niet op met duimspijkers of nagels
 • Maak de verluchtingsroosters in de ramen nooit dicht.

 

Rolluiken

Onderhoud

 • Gebruik de rolluiken regelmatig.
 • Smeer de rolluiken regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de buitenkant van de rolluiken regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het rolluiklint is kapot, los gekomen of eraf gerold. Vervang het rolluiklint wanneer het nodig is.  De huurder
Het rolluik zit vast in de rolluikkast of het rolluik rolt niet meer op door een fout of slecht onderhoud van de huurder. De huurder
Het rolluik zit vast door overmacht (bv. omdat de as waarop het rolluik draait, gebroken is). De huurder
Het rolluiklint is versleten. De huurder
Het rolluik is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw

 

Zonnewering en gordijnen

Onderhoud

 • Gebruik de zonnewering regelmatig.
 • Maak regelmatig de lamellen van de zonneschermen schoon.
 • Was geregeld de gordijnen.
 • Smeer de rail van de zonnewering regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de stang voor de bediening van het zonnescherm beschadigd of verloren. De huurder
Het zonnescherm zit vast of is gescheurd door een fout van de huurder. De huurder
Het ophaalkoord van het zonnescherm is kapot of zit vast. De huurder
De gordijnen zijn gescheurd. De huurder
De gordijnen kunnen niet open omdat de huurder de rail heeft beschadigd. De huurder
De huurder heeft de zijkant van de gordijnbak beschadigd. De huurder
De gordijnen zijn vuil. De huurder
Het automatische systeem werkt niet meer. De verhuurder
De stang voor de bediening van het zonnescherm is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
Het zonnescherm zit vast of is gescheurd door overmacht. De verhuurder
Het ophaalkoord is versleten. De verhuurder
Het zonnescherm is versleten. De verhuurder
Het gordijn is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Laat een vakman het zonnescherm herstellen, doe het niet zelf.

 

Buitendeuren en inkomdeur van uw eigen appartement

Onderhoud

 • Maak de buitendeuren regelmatig schoon. Schroef de scharnieren vast als ze loskomen.
 • Smeer de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder of zijn huisdier heeft de deur beschadigd. De huurder
Er is schade aan de deur door slecht onderhoud van de huurder (bv. de deur sleept of hapert door vuil onder de deur). De huurder
De huurder heeft de deurlijsten beschadigd. De huurder
De deur sleept door een losse of kapotte rubber door een fout van de huurder. De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud. De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. De huurder
De afdichtingsrubbers of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken door een fout van de huurder. De huurder
De hulpdiensten moeten de deur openbreken. De huurder
Er is schade aan de deur door overmacht. De verhuurder
De deur is verrot. De verhuurder
De deur sleept omdat de dorpel of de vloer omhoog kwam. De verhuurder
De deur is versleten. De verhuurder
De deur sleept door een losse of kapotte rubber. De verhuurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
De afdichtingsrubbers of de tochtborstels zijn kapot of ontbreken. De verhuurder
De deur is beschadigd door inbraak, tenzij de huurder een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Schilder nooit aluminium-, glazen of kunststofdeuren (plastic, glasal). Maak ze enkel schoon.
 • Maak geen gaten in de buitendeuren.
 • Wilt u een kijkgat in de buitendeur plaatsen? Vraag dat schriftelijk aan de verhuurder.

 

Sleutels, sleutelgate en sloten

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De sleutel is verloren. Vervang de sleutel bij verlies. De huurder
De sleutel is kapot. De huurder
De huurder heeft het sleutelgat of het slot beschadigd. De huurder
De sleutel, het sleutelgat of het slot is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Verwittig de verhuurder als u een sleutel kwijt bent. Als de verhuurder vervolgens beslist om de sloten te vervangen dan is dit op zijn kosten.
 • Bewaar de reservesleutels van de voordeur, de achterdeur, de garagepoort of de brievenbus op een veilige plaats.
 • Woont u in een gebouw voorzien van een sluitplan (dat is het geval als u verschillende sloten kunt bedienen met één sleutel), dan mag u de originele cilinder niet vervangen.

 

Garagepoort

Onderhoud

 • Gebruik de garagepoort regelmatig.
 • Smeer de gleuven regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.
 • Maak de garagepoort regelmatig schoon.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de poort beschadigd (bv. door er tegen te stoten of door er zelf tegen te rijden). De huurder
De huurder heeft het hang- en sluitwerk beschadigd. De huurder
De poort gaat niet meer dicht door slecht onderhoud van de huurder (bv. omdat er vuil onder de poort zit). De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De lege batterijen van de afstandsbediening van de garagepoort zijn niet vervangen. De verhuurder
De poort is beschadigd of vervormd door overmacht. De verhuurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht. De verhuurder
De poort is doorgeroest. De verhuurder
De vloerlat aan de garagepoort ligt los door overmacht of is verroest. De verhuurder
De poort is versleten. De verhuurder
De poort is beschadigd door inbraak, tenzij de huurder een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Vergeet geen klacht in te dienen bij de politie als de garagepoort is geforceerd door inbraak.

 

Dak

Dakbedekking

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De zichtbare dakisolatie is los, kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
Er ligt vuil op de platte daken. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
Er is nazicht of onderhoud nodig van een bereikbaar dak en dat kan op een veilige manier. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
De dakpannen zijn los, kapot of weg door overmacht (bv. rukwinden). De huurder
De isolatie is beschadigd door waterinfiltratie. De verhuurder
Er komt regenwater binnen, er is een lek. De verhuurder
Er is mosgroei op het dak. De verhuurder
Het dak heeft onderhoud nodig. De verhuurder
l Er is een wespennest. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Voor het plaatsen van een schotelantenne kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Neem daarvoor contact op met de gemeente of uw verhuurder.
 • Gebruik het plat dak niet als terras of als opslagplaats voor huisvuilzakken.

 

Dakgoot en afvoerpijp

Onderhoud

 • Maak de dakgoot regelmatig schoon. Door vuil raken afvoeren verstopt, waardoor de goten bij een flinke regenbui overstromen. Controleer de aansluitingen van het dak op de dakgoot en de regenpijp. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.

Nuttige onderhoudstips

 • Voorkom verstopping van de regenwaterafvoer door de plaatsing van bijvoorbeeld een bladvanger. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.
 • Kijk de regenpijpen en dakgoten geregeld na op lekken. Zo kunt u vocht of waterschade in het gebouw voorkomen. Verwittig de verhuurder of de syndicus als er een lek is. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.
 • Controleer af en toe de loodaansluitingen. Lood bij schoorstenen kan door stormen opwaaien of scheuren. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.
 • Controleer af en toe of er vochtige plekken op de gevel zitten. Als die vochtige plekken vlak onder de goot zitten kan het zijn dat de dakgoot beschadigd is. Goten kunnen beschadigd raken door zuur regenwater en zure afscheiding van bladeren. Het is daarom belangrijk om de dakgoot af en toe schoon te maken. Houd er rekening mee dat het onderhouden en schoonmaken van de woning enkel beperkt is tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de regenpijp beschadigd (bv. een deuk). De huurder
De dakgoot is los, kapot of weg door een fout van de huurder. De huurder
Er ligt vuil in een veilig bereikbare dakgoot of ze loopt over, omdat ze verstopt is door dode bladeren. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
Een veilig bereikbare dakgoot heeft nazicht of onderhoud nodig. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
Er is schade aan de regenpijp door overmacht. De verhuurder
De dakgoot is los, kapot of weg door overmacht. De verhuurder
De dakgoot lekt omdat ze versleten is. De verhuurder
De dakgoot lekt omdat er een gat in zit. De verhuurder
Er zit een gat in de regenpijp. De verhuurder
De regenpijp komt los van de muur. De verhuurder
De dakgoot loopt over door een verkeerde helling. De verhuurder
De dakgoot van het gebouw loopt over en is niet bereikbaar voor de huurder. De verhuurder
De bekleding van de dakgoot hangt los of is er afgevallen. De verhuurder
De dakgoot of de regenpijp is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Houd de toegang tot de putdeksels vrij
 • Het lozen van geruimt septisch materiaal in de openbare riolen of in de collectoren is verboden.

 

Schoorsteen

Onderhoud

 • Laat een schoorsteen die wordt gebruikt om te stoken met stookolie of met vaste brandstoffen (steenkool, hout, …) elk jaar schoonmaken. Vraag aan de schoorsteenveger een attest dat de schoorsteen is geveegd (enkel verplicht als de schoorsteen aangesloten is op een centraal stooktoestel).
 • Laat de schoorsteen waarop toestellen op gas zijn aangesloten (bv. gaskachels), om de twee jaar schoonmaken (enkel verplicht als de schoorsteen aangesloten is op een ,centraal stooktoestel).

Nuttige schoonmaaktips

 • Zodra u hem een tijdje niet meer gaat gebruiken, kunt u de schoorsteen laten schoonmaken. Zo vermijdt u dat er geurtjes vrijkomen doordat u hem lang niet gebruikt.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan geen attest voorleggen dat de schoorsteen in het voorbije jaar werd schoongemaakt. De huurder
De huurder heeft de schoorsteen beschadigd (bv. door het opstoken van afval). De huurder
De huurder heeft de stenen beschadigd. De huurder
De schoorsteen trekt niet meer en de huurder kan een attest voorleggen dat de schoorsteen werd schoongemaakt. De verhuurder
Er is schade aan de stenen (bv. zijn kapot of staan los) van de schoorsteen door overmacht. De verhuurder
Het voegwerk uit de schoorsteen komt los of is uit de schoorsteen gevallen. De verhuurder
De schoorsteen is gebarsten. De verhuurder
De schoorsteen staat scheef door ouderdom. De verhuurder
De schoorsteen is nat door waterinsijpeling. De verhuurder
Er komt roet door het pleisterwerk. De verhuurder
Er zijn takken, bladeren of nesten (van vogels of wespen) in of buiten de schoorsteen. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • De schoorsteen moet worden schoongemaakt door een erkende technicus of een schoorsteenveger. De erkende technicus zal daarna ook het onderhoud van de centrale verwarmingsketel doen. Een schoorsteenveger mag alleen de schoorsteen zelf schoonmaken. Vraag aan de schoorsteenveger een attest dat de schoorsteen is geveegd.
 • Gebruik enkel de brandstof (hout, steenkool, …) waarvoor het toestel is gebouwd en afgesteld.

 

Extensieve groendaken

Onderhoud

 • Het periodiek onderhouden (spontaan gegroeide planten verwijderen, bijmesten,…) van een extensief groendak. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het extensief groendak beschadigd. De huurder
Het extensief groendak is slecht onderhouden. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
Het extensief groendak is beschadigd door overmacht, zoals extreme weersomstandigheden. De verhuurder
Het extensief groendak is versleten. De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw

 

Lichtkoepels

Onderhoud

 • Schroef de scharnieren vast als ze loskomen. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder.
 • Smeer de hengsels, de sloten en de scharnieren regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk. De onderhoudsplicht van de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. Met smeren wordt ‘met een vettige stof bestrijken’ bedoeld. Scharnieren kunnen bijvoorbeeld ingesmeerd worden met grafiet, kaarsvet, olie, siliconenspray, slotenolie, slotenspray, smeerolie, teflonspray of witte olie.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de lichtkoepel beschadigd. De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De onderhoudsplicht is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn met een ladder. De huurder
De lichtkoepel is beschadigd door overmacht. De verhuurder
De lichtkoepel is versleten (waardoor er bv. vocht binnen sijpelt). De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken.
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.
 • Open nooit de veiligheidskoepels in de gemeenschappelijke delen. Alleen de brandweer mag die bedienen.

 

Regenwaterput en septische put

Onderhoud

 • Laat de regenwaterput om de vier of vijf jaar schoonmaken. Zo voorkomt u dat het regenwater vuil is.
 • Laat de septische put ruimen als die voor meer dan 70% gevuld is
 • Spoel geen bacteriedodende producten (zeep, dertergent, desinfecterende middelen of antibiotica) en voorwerpen (luiers, maandverband, vochtige doekjes, tampons of condooms) door het toilet.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De regenwaterput of de septische put zijn niet geruimd. Ruim de regenwaterput of de septische put indien nodig De huurder
De huurder heeft een verstopping veroorzaakt (bv. door een voorwerp, olie of vet) De huurder
Het regenwater is vuil door verstopping De huurder
Er is geurhinder doordat de huurder het putdeksel heeft beschadigd De huurder
Er is een verstopping door slechte constructie (bv. door een breuk onder de grond of een te smalle buis). De verhuurder
Er is geurhinder door een kapot putdeksel De verhuurder
Er is een verzakking van een leiding onder de grond De verhuurder
Vuil water loopt terug in de put door een fout in de contructie De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Houd de toegang tot de putdeksels vrij
 • Het lozen van geruimt septisch materiaal in de openbare riolen of in de collectoren is verboden.

 

Verluchtings(srooster)

Onderhoud

 • Maak de verluchtingsroosters regelmatig schoon
 • Houd de verluchtingsroosters altijd open, bedek ze niet of timmer ze niet dicht. Dek de roosters niet af, tenzij bij storm of grote koude

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft het rooster beschadigd  De huurder
De huurder heeft de bediening beschadigd De huurder
Het rooster is verstopt door slecht onderhoud van de huurder De huurder
Er zit stof,, bladeren of ongedierte in het rooster door slecht onderhoud van de huurder De huurder
Het rooster is kapot of weg door overmacht De verhuurder
De bediening is kaport of weg door overmacht De verhuurder
Het rooster is verroest of versleten De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstellingswerken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw

 

Garagepoort

Onderhoud en schoonmaak

 • Gebruik de garagepoort regelmatig
 • Smeer de gleuven regelmatig. Dat voorkomt slijtage aan het hang- en sluitwerk.
 • Maar de garagepoort regelmatig schoon.
Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De huurder heeft de poort beschadigt (bv. door er tegen te stoten of door er zelf tegen te rijden)  De huurder
De huurder heft het hang- en sluitwerk beschadigd  De huurder
De poort gaat niet meer dicht door slecht onderhoud van de huurder (vb. Omdat er vuil onder de poort zit)  De huurder
Het hang- en sluitwerk gaat niet meer vlot open of dicht of piept door slecht onderhoud van de huurder. De huurder
De lege batterijen van de afstandsbediening van de garagepoort zijn niet vervangen De huurder
De poort is beschadigd of vervormd door overmacht De verhuurder
Het hang- en sluitwerk is kapot of weg door overmacht De verhuurder
De poort is doorgeroest De verhuurder
De vloerlat aan de garagepoort ligt los door overmacht of is verroest De verhuurder
De poort is versleten De verhuurder
De poort is beschadigd door inbraak, tenzij de huurder een fout heeft gemaakt of onvoorzichtig is geweest De verhuurder

Opgelet

 • Verwittig de verhuurder als hij verantwoordelijk is voor de herstellingswerken
 • Verwittig de syndicus als hij verantwoordelijk is voor de onderhouds- of herstllingswerken aan de gemmenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Vergeet geen klacht in te dienen bij de politie als de garagepoort is geforceerd door inbraak.