Wat als ik de opzeg wil geven?

Stop je bij ons te huren? Dan moet je de huur opzeggen.

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hoelang duurt de opzeg?

  • Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.
  • Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.
  • Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde (= de laatste dag) van de tweede maand van dit overlijden. Blijven er nog bijwoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen in de woning

Laat de woning in goede staat achter

  • Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.
  • Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles in orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.
  • Tijdens de sleuteloverdracht op het einde van de opzeg nemen we samen de metertanden van elektriciteit, gas & water op. Laat deze meters dus niet afsluiten Je geeft al jouw sleutels af aan de medewerker van Volkswoningbouw