Intern huurreglement

Het intern huurreglement is een essentieel onderdeel van de huurovereenkomst. Het doel van het reglement is de leefbaarheid voor alle huurders te optimaliseren. Leefbaarheid omvat onderling respect, orde, rust en netheid in de sociale woningen en de gemeenschappelijke delen. Als we correct met elkaar omgaan en de woningen onderhouden zoals een goede huisvader, is het aangenaam wonen voor iedereen.

Download de lijst entiteiten woongelegenheden - rationele bezetting + lijst entiteiten garages (2,30 MB)