Hoe werkt een tijdelijke huurovereenkomst?

Als je nu voor het eerst in een woning van Volkswoningbouw gaat wonen, krijg je een huurcontract van 9 jaar.

 

Wat na 9 jaar?

Na deze 9 jaar kijken we twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Het inkomen van jou en je eventuele partner samen mag maximum 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

 

Is het antwoord twee maal neen, dan mag je nog eens drie jaar in de woning blijven wonen. Je huurovereenkomst wordt dus met drie jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles. Het kan zijn dat je eventueel moet verhuizen naar een andere woning van Volkswoningbouw of het kan zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders die vanaf 1 maart 2017 in een woning van Volkswoningbouw wonen.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons?

  • Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.
  • Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van Volkswoningbouw of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
  • Dit geldt niet...
    • ...als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij.
    • ...als inwonende gezinsleden (buiten je echtgenoot of partner) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.