Mijn inkomen verandert


Je hebt plots een veel lager inkomen dan in het referentiejaar, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen. 

Er zijn wel twee voorwaarden: 

    Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in het referentiejaar. 
  • Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden ligt gemiddeld 20% lager.

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.