Wat doe ik als mijn inkomen gedaald is?

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van je huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Dit is wat je kan doen:

  • Kom langs tijdens onze openingsuren.
  • Breng loonfiches of een overzicht mee van het inkomen van de laatste drie maanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om loonfiches, een uitbetalingsattest van de mutualiteit, een uitbetalingsattest van je werkloosheidsuitkering... Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moeten namelijk bewijzen dat je totale gezinsinkomen daalde (en bijvoorbeeld niet enkel jouw inkomen).