Mijn gezin verandert

Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wil niet langer samen ingeschreven blijven of je wil niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
  • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.   

 

  • Voorbeeld 1 -  Joris & Sanne zijn een koppel en hebben zich samen ingeschreven als kandidaat-huurder op 10 mei 2018. Ze hebben daarbij Joris ingeschreven als referentiehuurder, wat betekent dat de inschrijving op zijn naam staat. Sanne staat mee ingeschreven als partner. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Joris behoudt dan - als referentiehuurder - het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 201805101). Sanne krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door dezelfde datum maar met het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 201805102).

 

  • Voorbeeld 2 - Dirk & Alima zijn een koppel. Alima is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2018. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2018. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Alima was de referentiehuurder en behoudt dus het inschrijvingsnummer (bijvoorbeeld 201808051). Dirk krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (bijvoorbeeld 201810153). Op 15 oktober 2018 waren er nog twee inschrijvingen, waardoor het laatste nummer van Dirk 3 wordt.