4.1 Lavabo - douche - bad

Onderhoud

Reinig en droog lavabo, bad en/of douche na elk gebruik. Reining en droog douchewanden en -deuren na elk gebruik. Deze op regelmatige basis wassen op de voorgeschreven temperatuur.
Reining lavabo, bad en/of douche elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen.
Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lavabo, het bad en /of douchte staan los, zijn kapot of weg  De huurder
De stop van lavabo of bad is los, kapot of weg  De huurder
De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of de rekjes staan los, zijn kapot of weg  De huurder
Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten  De huurder 
Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of gootsteen versleten is   Volkswoningbouw
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon  De huurder of Volkswoningbouw*
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen  Volkswoningbouw
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie  Volkswoningbouw
Er is een lek bij de waterleinding, afvoerbuis of sifon  De huurder of Volkswoningbouw*

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Volkswoningbouw gedragen. De normale slijtage is deze die voortspuit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

4.2 Gootsteen

Onderhoud

Reinig en droog de gootsteen na elk gebruik.
Reinig de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen.
Kuis minimum 1 keer per jaar de sifon uit.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De gootsteen is verstopt  De huurder
De gootsteen is stuk door normale slijtage  Volkswoningbouw

4.3 WC

Onderhoud

Reinig elke dag het toilet.
Opgelet !
Gooi geen olie, maandverbanden, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de wc. Dit kan voor verstopping zorgen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een wc-blokje, olie of vet  De huurder
De wc-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of is weg  De huurder of Volkswoningbouw*
Het water in de wc blijft doorlopen door een defect aan de vlotter  De huurder of Volkswoningbouw*
De wc-bak vult niet meer (helemaal) met water  Volkswoningbouw
Het rubber aan de afvoer is verstorven  Volkswoningbouw
Defect aan wc-bril  De huurder

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Volkswoningbouw gedragen De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder aangerekend worden.

4.4 Riolering

Onderhoud

Reinig jaarlijks de putjes.
Hou het rooster vrij.
Gebruik vloeibare wasprodukten.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet  De huurder
Er is geurhinder bij de WC door het leegzuigen van de sifon  Volkswoningbouw
Er is een lek in de waterleiding achter de teller  Volkswoningbouw
Er is een verstopping door een breuk onder de grond  Volkswoningbouw
De rubber aan de afvoer is verstorven   Volkswoningbouw
De WC is versleten  Volkswoningbouw

4.5 Loodgieterij, kranen

Onderhoud

Leeg de leidingen om ze tegen vorst te beschermen

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade door oxidatie door het achterlaten van vochtige voorwerpen (vb washandje)  De huurder
De Afvoerbuis is verstopt  De huurder
Kranen, flexibels of sproeiers zijn versleten  Volkswoningbouw
De sanitaire buizen zijn kapot ten gevolge van ouderdom of slijtage  Volkswoningbouw
De kraan is versleten en verouderd  Volkswoningbouw
De afvoerbuis is kapot  Volkswoningbouw (tenzij duidelijke schade door de huurder is vastgesteld)

Tip ! Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij.

Opgelet ! Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kan hiervoor een boete krijgen.

4.6 Waterleiding

Onderhoud

Tips:
Isoleer de waterleiding bij kans op vorst
Schilder de buizen die bereikbaar zijn, zodat ze niet roesten
Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent
Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter 2 maal per jaar volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen ringen (joints) van de kranen soepel en vermijdt u waterverlies.
Draai de Shell-kraantjes (= stopkraan op waterleiding) aan de sanitaire toestellen regelmatig open en dicht, zodat ze niet vastroesten/dichtkalken. Zo kunnen ze ook steeds gesloten worden in geval vann een lek of een vervanging.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een lek aan de waterleiding  Volkswoningbouw

4.7 Boiler

Onderhoud

Als de boiler lekt, moet dat onmiddellijk gemeld worden aan de maatschappij. Volkswoningbouw zal ervoor zorgen dat de boiler hersteld wordt, maar de kosten kunnen zowel voor huurder als voor de maatschappij zijn (zie puntjes hieronder).
De Bouwmaatschappij staat enkel in voor het onderhoud indien de huurder een bijdrage betaalt voor het onderhoud van de boilers in de woning.
Tips!
Bescherm uw boiler tegen vorst.
Stel uw boiler nooit in op meer dan 60 graden.
Verlucht regelmatig de ruimte waarin de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen
Handt er een geur van gas in de woning? Draai onmiddellijk de gaskraan dicht en waarschuw Volkswoningbouw.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst  De huurder
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder  De huurder
Er is een lek aan de boiler   Volkswoningbouw
De boiler werkt niet zoals het moet  Volkswoningbouw
Het water wordt niet warm  Volkswoningbouw
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan  Volkswoningbouw
Er hangt een gasgeur in de woning  Volkswoningbouw

4.8 Spiegels

Onderhoud

Was en bescherm (door voldoende verluchting) de spiegel bij vorming van waterdamp, zowel in de keuken als in de badkamer.
Tip! Wrijf steeds de spiegel droog na dampaanslag

Herstelling

Opgelet!
Dit gaat enkel over de spiegels die eigendom zijn van Volkswoningbouw.

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De spiegel is gebarsten of gebroken  De huurder
Er zijn vlekken op de spiegel  De huurder
De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg  De huurder
De spiegel is versleten   Volkswoningbouw