Mijn plaats op de wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woontypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

 

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Weet dat dit wellicht een aantal jaar zal duren. 

 

Hoe komt het dat ik acheruit ga op de wachtlijst?

Het kan gebeuren dat er ineens iemand voor jou komt te staan op de wachtlijst. We geven hieronder een aantal voorbeelden:

  • Voorbeeld 1 | Een gezin zonder kinderen staat ingeschreven voor woningen met drie slaapkamers. Jij hebt één kind of twee kinderen en staat dus hoger op de wachtlijst omdat woningen met drie slaapkamers bestemd zijn voor gezinnen met kinderen. Het gezin krijgt echter een kindje. Hierdoor krijgen zij ook voorrang voor woningen met drie slaapkamers. Ze komen boven jou te staan als het gezin vroeger ingeschreven was.
  • Voorbeeld 2 | Een kandidaat is 64 jaar en is ingeschreven voor een bejaardenwoning. Hiervoor krijg je voorrang als je 65 jaar bent of meer. Jij bent 66 jaar en staat dus hoger op de wachtlijst dan de kandidaat van 64 jaar, ook al is die al langer ingeschreven. De kandidaat wordt 65 jaar en krijgt op dat moment ook voorrang omwille van de leeftijd. Hij komt dan voor jou te staan omdat hij vroeger was ingeschreven.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwiseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door. Dit kan namelijk invloed hebben op de wachtlijst of op de woningen waarvoor je in aanmerking komt.

 

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.