Geschiedenis

 

De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA onder de naam "Volkswoningbouw" op vier september negentienhonderd één en zestig.

 

De zetel van de maatschappij bevindt zich te Herent, Wilselsesteenweg 23.

De vennootschp werd erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) onder nummer 235-1 op achttien juli negentienhonderd één en zestig, en door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder het nummer 235-1 op negentien maart negentienhonderd één en negentig.

De vennootschap beoogt het kopen, slopen, bouwen, verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting en alles wat hiermee verband houdt.